Mặt bằng bán Mặt bằng văn phòng tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

109 kết quả bất động sản
Quận 3
102 m²
Quận 3
277 m²
Quận 3
99 m²
Quận 3
99 m²
Quận 3
75 m²
Quận 3
425 m²
Quận 3
100 m²
Quận 3
92 m²
Quận 3
99 m²
Quận 3
284 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà