Mặt bằng bán Mặt bằng bán lẻ tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

97 kết quả bất động sản
Việt Nam x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
8 m²
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
180 m²
Quốc Lộ 1A Xã Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
12 m²
Đinh Đức Thiện x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
8 m²
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
37 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Hương Lộ 80
Huyện Bình Chánh
25,60 m²
Huyện Bình Chánh
156 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà