Mặt bằng bán tại Việt Nam

1.965 kết quả bất động sản
2 Tôn Đức Thắng
Quận 1
102 m²
Số 28 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Quận 7
6 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
28 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
100 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
56 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
125 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
70 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
200 m²
Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh
Quận 1
20 m²
Mặt Bằng Kinh Doanh Bán Quận2, Hồ Chí Minh
Quận 2
50 m²
Bạn đang cần những mặt bằng, khu đất để đầu tư cho các dự án thương mại hoặc cửa hàng kinh doanh? Bạn cần mua lại những mặt bằng đang có sẵn để mở rộng việc kinh doanh? Tìm ngay và liên hệ với người bán nhanh chóng.