Mặt bằng bán tại Việt Nam

1.965 kết quả bất động sản
Quận 7
50 m²
Quận 7
30 m²
Quận 7
222 m²
Quận 7
74 m²
Quận 7
6 m²
Quận 7
8,60 m²
Quận 7
80 m²
D1
Quận 7
2 110 m²
Quận 7
222 m²
Đường 15b phường phú mỹ quận 7
Quận 7
3 m²
Bạn đang cần những mặt bằng, khu đất để đầu tư cho các dự án thương mại hoặc cửa hàng kinh doanh? Bạn cần mua lại những mặt bằng đang có sẵn để mở rộng việc kinh doanh? Tìm ngay và liên hệ với người bán nhanh chóng.