Mặt bằng bán tại Vĩnh Long

3 kết quả bất động sản
120 Đinh Tiên Hoàng, tp. Vĩnh Long, Vinh Long, Vietnam
Vĩnh Long
260 m²
đg Phú Lộc
Huyện Long Hồ
2000 m²
k4 đg Tám Tháng 8/3 F5 TPVL
Vĩnh Long
496 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà