Mặt bằng bán tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

104 kết quả bất động sản
Quận Phú Nhuận
304 m²
Quận Phú Nhuận
45 m²
Quận Phú Nhuận
71 m²
8 Hoàng Minh Giám
Quận Phú Nhuận
32 m²
Quận Phú Nhuận
805 m²
Trần Huy Liệu
Quận Phú Nhuận
189 m²
Quận Phú Nhuận
14 m²
Quận Phú Nhuận
50 m²
Quận Phú Nhuận
67,50 m²
Quận Phú Nhuận
3,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà