Mặt bằng bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

25 kết quả bất động sản
Quận 8
52 m²
Quận 8
56 m²
Hưng Phú Quận 8
Quận 8
85 m²
Quận 8
328 m²
Quận 8
60 m²
Bông Sao Quận 8
Quận 8
163 m²
Quận 8
2 117 m²
Mạc Vân Quận 8
Quận 8
36 m²
Quận 8
24 m²
Quận 8
162 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà