Mặt bằng bán tại Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

17 kết quả bất động sản

Bất động sản nổi bật

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:120m2, Giá: 0.001 Tỷ

Giá bảo mật


120 m²

Ngày đăng
05/12/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:40m2, Giá: 0.18 Tỷ

Giá bảo mật


40 m²

Ngày đăng
05/12/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:20m2, Giá: 0.043 Tỷ

Giá bảo mật


20 m²

Ngày đăng
02/12/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:182m2, Giá: 53 Tỷ

Giá bảo mật


182 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:45m2, Giá: 0.085 Tỷ

Giá bảo mật


45 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:2m2, Giá: 1.6 Tỷ

Giá bảo mật


2 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:6m2, Giá: 0.0065 Tỷ

Giá bảo mật


6 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:360m2, Giá: 2.2 Tỷ

Giá bảo mật


360 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:4m2, Giá: 0.0025 Tỷ

Giá bảo mật


4 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:64m2, Giá: 0.09 Tỷ

Giá bảo mật


64 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:90m2, Giá: 0.15 Tỷ

Giá bảo mật


90 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:320m2, Giá: 0.65 Tỷ

Giá bảo mật


320 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:136m2, Giá: 0.55 Tỷ

Giá bảo mật


136 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:350m2, Giá: 0.45 Tỷ

Giá bảo mật


349 m²

Ngày đăng
24/10/2018

1
TOP

Văn Phòng Bán Quận1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:120m2, Giá: 0.39 Tỷ

Giá bảo mật


120 m²

Ngày đăng
24/10/2018

Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà
Ước tính giá
Bạn đang cần những mặt bằng, khu đất để đầu tư cho các dự án thương mại hoặc cửa hàng kinh doanh? Bạn cần mua lại những mặt bằng đang có sẵn để mở rộng việc kinh doanh? Tìm ngay và liên hệ với người bán nhanh chóng.