Mặt bằng bán tại Quảng Ngãi

8 kết quả bất động sản
Thành phố Quảng Ngãi
78 m²
Thành phố Quảng Ngãi
82 m²
Nguyễn Văn Linh Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
302 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Chu Văn An Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3600 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3600 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà