Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

30 kết quả bất động sản
Ăn Đường Vương phường 16
Quận 8
430 m²
Quận 8 Hồ Chí Minh
Quận 8
1400 m²
Phạm Thế Hiển phường 7
Quận 8
2000 m²
Phường 16 Quận 8
Quận 8
500 m²
Tạ Quang Bửu Phường 6
Quận 8
3000 m²
An Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận 8
1000 m²
An Dương Vương phường 16
Quận 8
456 m²
Quận 8
1000 m²
Phạm Hùng, phường 5, Quận 8, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận 8
1500 m²
An Dương Vương phường 16
Quận 8
1800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà