Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

96 kết quả bất động sản
Huyện Thường Tín
1800 m²
Huyện Thường Tín
4000 m²
Huyện Thường Tín
4000 m²
Huyện Thường Tín
600 m²
Huyện Thường Tín
900 m²
Huyện Thường Tín
2300 m²
Huyện Thường Tín
3500 m²
Huyện Thường Tín
2000 m²
CCN Tiền Phong
Huyện Thường Tín
550 m²
Huyện Thường Tín
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà