Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

35 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
2000 m²
Huyện Thanh Trì
1000 m²
Huyện Thanh Trì
4000 m²
Huyện Thanh Trì
2000 m²
Huyện Thanh Trì
2000 m²
Huyện Thanh Trì
1600 m²
Huyện Thanh Trì
3300 m²
Huyện Thanh Trì
1000 m²
Huyện Thanh Trì
700 m²
Huyện Thanh Trì
3600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà