Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

54 kết quả bất động sản
Huyện Quốc Oai
1300 m²
Huyện Quốc Oai
2300 m²
Huyện Quốc Oai
1000 m²
Huyện Quốc Oai
10000 m²
Huyện Quốc Oai
10000 m²
Quốc Oai Hanoi
Huyện Quốc Oai
10015 m²
Huyện Quốc Oai
1400 m²
KCN Thạch Thất. Quốc Oai
Huyện Quốc Oai
2500 m²
Huyện Quốc Oai
3900 m²
Huyện Quốc Oai
4300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà