Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

64 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
1200 m²
Huyện Gia Lâm
2000 m²
Huyện Gia Lâm
1000 m²
Huyện Gia Lâm
10000 m²
Huyện Gia Lâm
450 m²
Huyện Gia Lâm
1400 m²
Huyện Gia Lâm
1100 m²
Huyện Gia Lâm
1000 m²
Huyện Gia Lâm
2000 m²
Huyện Gia Lâm
1200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà