Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

133 kết quả bất động sản
Huyện Đông Anh
1600 m²
Huyện Đông Anh
2100 m²
Huyện Đông Anh
1200 m²
Huyện Đông Anh
1000 m²
Huyện Đông Anh
1000 m²
Huyện Đông Anh
500 m²
Huyện Đông Anh
300 m²
Huyện Đông Anh
1000 m²
Huyện Đông Anh
2100 m²
Huyện Đông Anh
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà