Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

61 kết quả bất động sản
Huyện Chương Mỹ
1100 m²
Huyện Chương Mỹ
2000 m²
Huyện Chương Mỹ
2000 m²
Phú Nghĩa Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
1900 m²
Đường Thanh niên KCN Phú Nghĩa Phú Nghĩa
Huyện Chương Mỹ
2790 m²
Huyện Chương Mỹ
1500 m²
Huyện Chương Mỹ
1200 m²
Huyện Chương Mỹ
1200 m²
Huyện Chương Mỹ
700 m²
Huyện Chương Mỹ
1200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà