Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Thanh Hoá

10 kết quả bất động sản
Khu Công nghiệp Lễ Môn Quảng Hưng
Thành phố Thanh Hóa
2000 m²
Hoằng Hóa District Thanh Hoa
Huyên Hoằng Hoá
3050 m²
Hoằng Hóa District Thanh Hoa
Huyên Hoằng Hoá
6020 m²
Hoằng Hóa District Thanh Hoa
Huyên Hoằng Hoá
3050 m²
Thành phố Thanh Hóa
9000 m²
Hoằng Hóa District Thanh Hoa
Huyên Hoằng Hoá
6005 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
1505 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
1600 m²
Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Huyên Hoằng Hoá
6050 m²
Thành phố Thanh Hóa
1819 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà