Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng tại Huyện Thuận An, Bình Dương

37 kết quả bất động sản
mặt tiền gần vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
4500 m²
Đường tỉnh 743 Thị xã Thuận An
Huyện Thuận An
2000 m²
Thị xã Thuận An Bình Dương
Huyện Thuận An
1600 m²
Bình Dương Việt Nam
Huyện Thuận An
10000 m²
Huyện Thuận An
1000 m²
Huyện Thuận An
1100 m²
AN PHU
Huyện Thuận An
1000 m²
Huyện Thuận An
1000 m²
103 Bùi Thị Xuân,
Huyện Thuận An
250 m²
Độc Lập An Phú
Huyện Thuận An
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà