Kho xưởng cho thuê Nhà xưởng

2.844 kết quả bất động sản
Tây Lân Bình Trị Đông A
Quận Bình Tân
2040 m²
Quận Thủ Đức
300 m²
Huyện Thuận Thành
3000 m²
Huyện Thạch Thất
5000 m²
QL39A
Huyện Yên Mỹ
26 m²
Huyện Tiên Du
50000 m²
Huyện Văn Lâm
10000 m²
Huyện Văn Giang
2000 m²
Huyện Cẩm Giàng
1000 m²
Huyện Gia Lộc
5000 m²