Kho xưởng cho thuê Nhà kho tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

9 kết quả bất động sản
đường Lê Hữu Tựu, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội
Huyện Đông Anh
2000 m²
Đường Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
2000 m²
Đường Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
2000 m²
Đường Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
200 m²
Đường Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
4000 m²
Đông Anh Hà Nội
Huyện Đông Anh
5000 m²
Đường Lê Hữu Tựu
Huyện Đông Anh
2000 m²
Huyện Đông Anh
5000 m²
Huyện Đông Anh
6000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà