Kho xưởng cho thuê tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

95 kết quả bất động sản
Tân Quý Tây Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
665 m²
Vĩnh Lộc B Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
350 m²
Quốc lộ 50 Việt Nam
Huyện Bình Chánh
1351 m²
368/ LÁNG LE BÀU CÒ
Huyện Bình Chánh
500 m²
789/ VỎ VĂN VÂN
Huyện Bình Chánh
800 m²
346/ VỎ VĂN VÂN
Huyện Bình Chánh
500 m²
Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
791 m²
Lại Hùng Cường Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh
600 m²
123/ KÊNH C
Huyện Bình Chánh
600 m²
346/ THANH NIÊN
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà