Kho xưởng cho thuê tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

39 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Tiên Dược Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà