Kho xưởng cho thuê tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

28 kết quả bất động sản
Tân Uyên, Bình Dương
Huyện Tân Uyên
15000 m²
Cụm CN LYDAN
Huyện Tân Uyên
5000 m²
Thị Trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
Huyện Tân Uyên
1800 m²
Huyện Tân Uyên
6800 m²
Huyện Tân Uyên
21000 m²
Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
3800 m²
Đường tỉnh 747B Khánh Bình
Huyện Tân Uyên
15000 m²
Đường tỉnh 747B Khánh Bình
Huyện Tân Uyên
15000 m²
Đường tỉnh 747 Thị xã Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
235 m²
Huyện Tân Uyên
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà