Kho xưởng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

11 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
KCN Xương Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
700 m²
KCN Thọ Xương, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thọ xương, bắc giang
Thành phố Bắc Giang
700 m²
KCN Thọ Xương
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Thành phố Bắc Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
10000 m²
Xương Giang
Thành phố Bắc Giang
3500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà