Kho xưởng bán Nhà xưởng tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

13 kết quả bất động sản
Huyện Chương Mỹ
8100 m²
Huyện Chương Mỹ
5000 m²
Đường Thanh niên KCN Phú Nghĩa Phú Nghĩa
Huyện Chương Mỹ
2550 m²
Huyện Chương Mỹ
5000 m²
Phú Nghĩa Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
3805 m²
Chương Mỹ Hanoi
Huyện Chương Mỹ
5005 m²
Huyện Chương Mỹ
9000 m²
Huyện Chương Mỹ
6700 m²
Đường Thanh niên KCN Phú Nghĩa Phú Nghĩa
Huyện Chương Mỹ
2550 m²
Phú Nghĩa Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
8600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà