Kho xưởng bán Nhà xưởng tại Huyện Đức Hoà, Long An

11 kết quả bất động sản
DT9
Huyện Đức Hoà
2600 m²
Huyện Đức Hoà
3436 m²
Đức Hòa Hạ Đức Hòa
Huyện Đức Hoà
4000 m²
Đức Hòa Hạ Đức Hòa
Huyện Đức Hoà
5000 m²
TT. Đức Hòa Đức Hòa
Huyện Đức Hoà
2200 m²
Mặt bằng, Nhà Xưởng Huyện Đức Hòa
Huyện Đức Hoà
5739 m²
Huyện Đức Hoà
2134 m²
BÙI VĂN NGỌ, ĐỨC HÒA, LONG AN
Huyện Đức Hoà
2132 m²
Huyện Đức Hoà
530 m²
Đức Hòa Hạ Đức Hòa
Huyện Đức Hoà
5200 m²
Tìm nhà xưởng đang rao bán trên toàn quốc, tại các khu công nghiệp, thuận tiện cho việc sản xuất của bạn? Nếu bạn đang có nhà xưởng cần bán, đăng tin ngay hôm nay.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà