Kho xưởng bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

5 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
1500 m²
Huyện An Dương
750 m²
Huyện An Dương
700 m²
Huyện An Dương
12800 m²
Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
1200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà