Kho xưởng bán tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

12 kết quả bất động sản
Huyện Chương Mỹ
5000 m²
Huyện Chương Mỹ
8100 m²
Huyện Chương Mỹ
5000 m²
Huyện Chương Mỹ
19000 m²
Phú Nghĩa Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
3805 m²
Chương Mỹ Hanoi
Huyện Chương Mỹ
5005 m²
Huyện Chương Mỹ
9000 m²
Đường Thanh niên KCN Phú Nghĩa Phú Nghĩa
Huyện Chương Mỹ
2550 m²
Phú Nghĩa Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
8600 m²
KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
8000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà
Tìm kho xưởng đang rao bán trên toàn quốc, tại các khu công nghiệp, thuận tiện cho việc sản xuất của bạn. Nếu bạn đang có kho xưởng cần bán, đăng tin ngay hôm nay.