Trinh Xuan Hung -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 12, Phuong Tan Thoi Hiep -jpg
Trịnh Xuân Hùng
1 kết quả bất động sản
Quận 12
3 135 m²
Ngày đăng: 24/09/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà