Tran Thanh Minh -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Go Vap, Phuong 07 -jpg
Trần Thanh Minh
1 kết quả bất động sản
53 Võ Trường Toản, phường an phú, quận 2
Quận 2
100 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 09/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà