THE TRUE DREAM -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 1, Phuong Pham Ngu Lao -jpg
THE TRUE DREAM
1 kết quả bất động sản
CMT8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 3
4 30 m²
Ngày đăng: 31/08/2017
Ngày cập nhật: 26/04/2016
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà