TaBaNa Hostel -  - Khanh Hoa, Thanh pho Nha Trang, Phuong Phuong Sai -jpg
TaBaNa Hostel
2 kết quả bất động sản
54 yersin, phương sài, nha trang, khánh hòa
Thành phố Nha Trang
1 70 m²
Ngày đăng: 24/10/2017
54 yersin, phương sài, tp nha trang, tỉnh khánh hòa
Thành phố Nha Trang
1 33 m²
Ngày đăng: 21/10/2017
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà