San Giao Dich Bat Dong San Phu Tai land - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ha Noi, Quan Thanh Xuan, Phuong Ha Dinh -jpg
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Phú Tài land
41 kết quả bất động sản
Quận Hà Đông
45 m²
Ngày đăng: 17/11/2017
Ngày cập nhật: 17/11/2017
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 50 m²
Ngày đăng: 13/11/2017
Ngày cập nhật: 13/11/2017
SỐ 3 TÔN THẤT THUYẾT
Quận Cầu Giấy
2 80 m²
Ngày đăng: 11/11/2017
Ngày cập nhật: 11/11/2017
Số Tôn Thất Thuyết
Quận Cầu Giấy
2 80 m²
Ngày đăng: 10/11/2017
Ngày cập nhật: 10/11/2017
lê văn lương kéo dài
Quận Hà Đông
2 54 m²
Ngày đăng: 10/11/2017
Ngày cập nhật: 10/11/2017
Xóm 9 Ngọc Chi Vĩnh Ngọc Đông Anh Hà Nội
Huyện Đông Anh
2 49,70 m²
Ngày đăng: 08/11/2017
Ngày cập nhật: 08/11/2017
Xóm 9 - Ngọc Chi - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội
Huyện Đông Anh
2 63 m²
Ngày đăng: 08/11/2017
Ngày cập nhật: 08/11/2017
Tân Triều Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
2 45 m²
Ngày đăng: 06/11/2017
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Số 3 Tôn Thất Thuyết
Quận Cầu Giấy
3 91 m²
Ngày đăng: 04/11/2017
Ngày cập nhật: 04/11/2017
1 Phố Thanh Bình
Quận Hà Đông
43 m²
Ngày đăng: 17/11/2017
Ngày cập nhật: 17/11/2017