San Giao Dich Bat Dong San Phu Tai land - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ha Noi, Quan Thanh Xuan, Phuong Ha Dinh -jpg
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Phú Tài land
75 kết quả bất động sản
Quận Hai Bà Trưng
2 76 m²
Ngày đăng: 05/07/2018
Ngày cập nhật: 05/07/2018
423 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
2 58 m²
Ngày đăng: 04/07/2018
Ngày cập nhật: 04/07/2018
xóm 9 - ngọc chi
Huyện Đông Anh
2 60 m²
Ngày đăng: 04/07/2018
Ngày cập nhật: 04/07/2018
Quận Hai Bà Trưng
56 m²
Ngày đăng: 29/06/2018
Ngày cập nhật: 29/06/2018
423 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
99 m²
Ngày đăng: 27/06/2018
Ngày cập nhật: 27/06/2018
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 60 m²
Ngày đăng: 25/06/2018
Ngày cập nhật: 25/06/2018
Lê Xuân Điệp Hà Đông
Quận Hà Đông
58 m²
Ngày đăng: 02/07/2018
Ngày cập nhật: 02/07/2018
Quận Hà Đông
2 50 m²
Ngày đăng: 27/06/2018
Ngày cập nhật: 27/06/2018
Yên Lộ Hà Đông
Quận Hà Đông
62 m²
Ngày đăng: 24/06/2018
Ngày cập nhật: 24/06/2018
Đường Võ Nguyên Giáp - Xã Ngọc Chi - H. Đông Anh - TP Hà Nội
Huyện Đông Anh
2 60 m²
Ngày đăng: 05/07/2018
Ngày cập nhật: 05/07/2018