San Giao Dich Bat Dong San Phu Tai land - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ha Noi, Quan Thanh Xuan, Phuong Ha Dinh -jpg
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Phú Tài land
66 kết quả bất động sản
KHU ĐÔ THỊ DƯƠNG NỘI
Quận Hà Đông
54 m²
Ngày đăng: 16/01/2018
Ngày cập nhật: 16/01/2018
số 1 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Quận Hoàng Mai
2 81 m²
Ngày đăng: 15/01/2018
Ngày cập nhật: 15/01/2018
Số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Quận Hoàng Mai
2 85 m²
Ngày đăng: 15/01/2018
Ngày cập nhật: 15/01/2018
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 50 m²
Ngày đăng: 10/01/2018
Ngày cập nhật: 10/01/2018
Vĩnh Ngọc Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 50 m²
Ngày đăng: 09/01/2018
Ngày cập nhật: 09/01/2018
Số 1 Giáp Nhị, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai
2 81 m²
Ngày đăng: 16/01/2018
Ngày cập nhật: 16/01/2018
Giáp Nhị Thịnh Liệt
Quận Hoàng Mai
3 81 m²
Ngày đăng: 11/01/2018
Ngày cập nhật: 11/01/2018
Quận Thanh Xuân
3 114 m²
Ngày đăng: 03/01/2018
Ngày cập nhật: 03/01/2018
số 1 giáp nhị, hoàng mai
Quận Hoàng Mai
3 81 m²
Ngày đăng: 16/01/2018
Ngày cập nhật: 16/01/2018
Giáp Nhị Thịnh Liệt
Quận Hoàng Mai
2 81 m²
Ngày đăng: 16/01/2018
Ngày cập nhật: 16/01/2018