Quoc Thang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Thu Duc, Phuong Hiep Binh Chanh -jpg
Quoc Thang
234 kết quả bất động sản
Nơ Trang Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
60 m²
Ngày đăng: 21/07/2019
Ngày cập nhật: 21/07/2019
Chu Văn An
Quận Bình Thạnh
4 60 m²
Ngày đăng: 21/07/2019
Ngày cập nhật: 21/07/2019
Chu Văn An, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
5 64,50 m²
Ngày đăng: 20/07/2019
Ngày cập nhật: 20/07/2019
Quận Thủ Đức
5 54 m²
Ngày đăng: 20/07/2019
Ngày cập nhật: 20/07/2019
Quận Bình Thạnh
4 58 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
Ngày cập nhật: 19/07/2019
Quận Bình Thạnh
5 60 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
Ngày cập nhật: 19/07/2019
Quận Thủ Đức
4 80 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Quận Bình Thạnh
4 72 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Quận Thủ Đức
4 70 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Quận Bình Thạnh
4 60 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
Quận Bình Thạnh
5 80 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
Quận Thủ Đức
4 68 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
đường số 18 phường hiệp bình chánh quận thủ đức
Quận Thủ Đức
4 60 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Ngày cập nhật: 12/07/2019
Quận Thủ Đức
4 106 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Ngày cập nhật: 12/07/2019
123 đường số 1 cư xá Chu Văn An
Quận Bình Thạnh
4 60 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Ngày cập nhật: 12/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà