PHU KHANG LAND -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Binh Tan, P.Binh Hung Hoa -jpg
PHU KHANG LAND
197 kết quả bất động sản
40
Quận Bình Tân
4 100 m²
Ngày đăng: 10/07/2019
Ngày cập nhật: 10/07/2019
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Ngày cập nhật: 12/07/2019
Quận Bình Tân
4 100 m²
Ngày đăng: 04/07/2019
Ngày cập nhật: 04/07/2019
Liên Khu 5-6
Quận Bình Tân
3 132 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Đường Liên khu 5-6 Bình Tân
Quận Bình Tân
3 120 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Đường số 2,Q. Bình Tân,TP.HCM
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Đường số 4, Q. Bình Tân,TP.HCM
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 14/07/2019
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Cây Cám, Q. Bình Tân, TP.HCM
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Liên Khu 5 - 6,Q. Bình Tân,TP.HCM
Quận Bình Tân
5 144 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Quận Bình Tân
4 110 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Quận Bình Tân
3 120 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Quận Bình Tân
4 120 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà