Pham Thai Huy - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Xa Phuoc Kien -jpg
Phạm Thái Huy
Là chuyên viên môi giới bất động sản, tôi luôn đặt ra mục tiêu nghề nghiệp của mình là: uy tín, nhanh gọn, chính xác. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, tôi tự tin có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Cần tư vấn vui lòng liên hệ: 0902936581 - 0909880024
27 kết quả bất động sản
Lê Văn Lương Ho Chi Minh City
Huyện Nhà Bè
4 126 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Phạm Hữu Lầu Ho Chi Minh City
Quận 7
4 152 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Huyện Nhà Bè
3 116 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Ngày cập nhật: 19/08/2017
Huyện Nhà Bè
2 89 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Ngày cập nhật: 19/08/2017
Lê Văn Lương Phước Kiển
Quận 7
4 165 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Lê Văn Lương Phước Kiển
Huyện Nhà Bè
4 112 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Phạm Hữu Lầu Ho Chi Minh City
Quận 7
4 132 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Lê Văn Lương Ho Chi Minh City
Huyện Nhà Bè
2 75 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Phạm Hữu Lầu Ho Chi Minh City
Quận 7
4 150 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Lê Văn Lương
Quận 7
4 124 m²
Ngày đăng: 22/09/2017
Ngày cập nhật: 29/09/2016