Pham Thai Huy - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Xa Phuoc Kien -jpg
Phạm Thái Huy
Là chuyên viên môi giới bất động sản, tôi luôn đặt ra mục tiêu nghề nghiệp của mình là: uy tín, nhanh gọn, chính xác. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, tôi tự tin có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Cần tư vấn vui lòng liên hệ: 0902936581 - 0909880024
2 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Tạo
Quận 7
4 139 m²
Ngày đăng: 07/11/2017
Ngày cập nhật: 22/11/2017
Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ
Quận 7
4 129 m²
Ngày đăng: 17/11/2017
Ngày cập nhật: 17/11/2017