Pham Thai Huy - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Phong -jpg
Phạm Thái Huy
Là chuyên viên môi giới bất động sản, tôi luôn đặt ra mục tiêu nghề nghiệp của mình là: uy tín, nhanh gọn, chính xác. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, tôi tự tin có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Cần tư vấn vui lòng liên hệ: 0902936581 - 0909880024
1 kết quả bất động sản
Quận 7
4 109 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Ngày cập nhật: 14/06/2018