Pham Phu -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 12, Phuong Thoi An -jpg
Phạm Phú
1 kết quả bất động sản
Quận Tân Bình
99 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà