Nguyen Hoa An -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Hoc Mon, Xa Hung Lan -jpg
Nguyễn Hòa An
7 kết quả bất động sản
971/33 hương lộ2
Quận Bình Tân
3 21 m²
Ngày đăng: 16/12/2018
Ngày cập nhật: 16/12/2018
971 Hương lộ 2
Quận Bình Tân
2 60 m²
Ngày đăng: 16/12/2018
Ngày cập nhật: 16/12/2018
Đường 41 và an dương vương. Phường 16 quận 8
Quận 8
5 212 m²
Ngày đăng: 08/12/2018
Ngày cập nhật: 15/12/2018
Đường an dương vương phường10 quận 6
Quận 6
5 256 m²
Ngày đăng: 07/12/2018
Ngày cập nhật: 07/12/2018
Đường hoàng Ngân và an dương vương phường 16 quận 8
Quận 8
5 209 m²
Ngày đăng: 14/12/2018
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Đường lý chiêu hoàng và an dương vương phường 16 quận 8
Quận 8
5 256 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 11/12/2018
Quận Bình Tân
219 m²
Ngày đăng: 29/11/2018
Ngày cập nhật: 29/11/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà