Nguyen Hoa An -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Hoc Mon, Xa Hung Lan -jpg
Nguyễn Hòa An
7 kết quả bất động sản
Hoàng Ngân và an dương vương .quận 8
Quận 8
5 216 m²
Ngày đăng: 09/02/2019
Ngày cập nhật: 12/02/2019
Đường hoàng Ngân và an dương vương phường 16 quận 8
Quận 8
5 209 m²
Ngày đăng: 14/02/2019
Ngày cập nhật: 14/02/2019
Đường tạ quang bửu và cao lỗ .phường 4 quận 8.
Quận 8
4 192 m²
Ngày đăng: 14/02/2019
Ngày cập nhật: 14/02/2019
Đường an dương vương
Quận 6
5 56 m²
Ngày đăng: 12/02/2019
Ngày cập nhật: 12/02/2019
Đường an dương vương và đường Hoàng Ngân. phường 16.quận 8
Quận 8
5 209 m²
Ngày đăng: 12/02/2019
Ngày cập nhật: 12/02/2019
Đường 41 và an dương vương. Phường 16 quận 8
Quận 8
5 212 m²
Ngày đăng: 09/02/2019
Ngày cập nhật: 09/02/2019
Đường an dương vương phường10 quận 6
Quận 6
5 256 m²
Ngày đăng: 09/02/2019
Ngày cập nhật: 09/02/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà