Nguyen Hoa An -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Hoc Mon, Xa Hung Lan -jpg
Nguyễn Hòa An
9 kết quả bất động sản
Đường 41 và an dương vương. Phường 16 quận 8
Quận 8
5 212 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 22/05/2019
Hoàng Ngân và an dương vương .quận 8
Quận 8
5 216 m²
Ngày đăng: 08/05/2019
Ngày cập nhật: 17/05/2019
Đường an dương vương và lý chiêu hoàng.
Quận 6
5 216 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 22/05/2019
Đường hoàng ngân và an dương vương phường 16 quận 8
Quận 8
5 209 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 22/05/2019
An dương vương phường 10 quận 6.
Quận 6
5 209 m²
Ngày đăng: 13/05/2019
Ngày cập nhật: 13/05/2019
Đường 41 và an dương vương. Phường 16 quận 8
Quận 8
5 256 m²
Ngày đăng: 13/05/2019
Ngày cập nhật: 13/05/2019
Đường an dương vương phường10 quận 6
Quận 6
5 256 m²
Ngày đăng: 11/05/2019
Ngày cập nhật: 11/05/2019
Đường an dương vương và đường Hoàng Ngân. phường 16.quận 8
Quận 8
5 209 m²
Ngày đăng: 03/05/2019
Ngày cập nhật: 03/05/2019
Đường 41
Quận 8
4 168 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 22/05/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà