Mr Nhut -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 4, Phuong 13 -jpg
Mr Nhựt
1 kết quả bất động sản
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 72 m²
Ngày đăng: 11/05/2019
Ngày cập nhật: 11/05/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà