Mr Nhut -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 4, Phuong 13 -jpg
Mr Nhựt
2 kết quả bất động sản
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
3 72 m²
Ngày đăng: 09/08/2019
Ngày cập nhật: 17/08/2019
Bình Chánh Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2 70 m²
Ngày đăng: 17/08/2019
Ngày cập nhật: 17/08/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà