Mr Hai -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 12, Phuong Thanh Loc -jpg
Mr Hải
2 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
5 153 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Ngày cập nhật: 12/06/2019
Quận Bình Thạnh
5 153 m²
Ngày đăng: 10/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà