Minh Thiet -  - Binh Duong, Huyen Thuan An, Thi tran An Thach -jpg
Minh Thiết
49 kết quả bất động sản
binh dương
Huyện Bến Cát
150 m²
Ngày đăng: 23/07/2019
Huyện Thuận An
300 m²
Ngày đăng: 23/07/2019
binh dương
Thị Xã Dĩ An
300 m²
Ngày đăng: 22/07/2019
Huyện Tân Uyên
300 m²
Ngày đăng: 22/07/2019
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 21/07/2019
Huyện Tân Uyên
600 m²
Ngày đăng: 20/07/2019
Ngày cập nhật: 15/01/2019
Huyện Tân Uyên
2 100 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
Ngày cập nhật: 08/09/2018
binh dương
Huyện Bến Cát
240 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
Ngày cập nhật: 11/05/2019
Thị xã Thủ Dầu Một
2 150 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
binh dương
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Thị xã Thủ Dầu Một
150 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
binh dương
Huyện Thuận An
540 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Huyện Tân Uyên
150 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Huyện Bến Cát
600 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà