Minh Thien -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Phu Nhuan, Phuong 09 -jpg
Minh Thiện
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà