Hoa Thu -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Tan Phu, Phuong Tan Quy -jpg
Hoa Thu
4 kết quả bất động sản
Huyện Củ Chi
125 m²
Ngày đăng: 06/12/2018
Ngày cập nhật: 06/12/2018
Huyện Củ Chi
212,50 m²
Ngày đăng: 04/12/2018
Ngày cập nhật: 04/12/2018
Quận 12
100 m²
Ngày đăng: 04/12/2018
Ngày cập nhật: 04/12/2018
Huyện Cần Giờ
4587,50 m²
Ngày đăng: 06/12/2018
Ngày cập nhật: 06/12/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà