Duong xuan Truong -  -jpg
Dương xuân Trường
18 kết quả bất động sản
Tây bắc
Quận 2
76 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Ngày cập nhật: 22/08/2019
Tây nam
Quận 2
93 m²
Ngày đăng: 14/08/2019
Ngày cập nhật: 14/08/2019
Quận 2
136 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Tây nam
Quận 9
55,20 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
-- Đường phố --
Quận 2
80 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Ngày cập nhật: 06/08/2019
Tây nam
Quận 2
110 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Ngày cập nhật: 06/08/2019
12
Quận 9
59 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Tây nam
Quận 2
115 m²
Ngày đăng: 22/08/2019
Ngày cập nhật: 25/06/2019
-- Chọn Đường phố --
Quận 9
51,70 m²
Ngày đăng: 21/08/2019
Quận 2
99 m²
Ngày đăng: 18/08/2019
Tây nam
Quận 2
68 m²
Ngày đăng: 18/08/2019
Ngày cập nhật: 25/07/2019
Tây nam
Quận 2
86 m²
Ngày đăng: 17/08/2019
Ngày cập nhật: 17/08/2019
đường 38 phường Bình Trưng Tây quận 2
Quận 2
108 m²
Ngày đăng: 14/08/2019
Ngày cập nhật: 25/07/2019
đường 38 phường Bình Trưng Tây quận 2
Quận 2
103 m²
Ngày đăng: 14/08/2019
Ngày cập nhật: 25/07/2019
Tây nam
Quận 2
50 m²
Ngày đăng: 14/08/2019
Ngày cập nhật: 25/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà