Duong xuan Truong -  -jpg
Dương xuân Trường
12 kết quả bất động sản
Tây nam
Quận 2
93 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Đông nam
Quận 2
125 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
phường Bình Trưng Tây quận 2
Quận 2
106 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 21/01/2019
12
Quận 2
98 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 29/03/2019
Đông bắc
Quận 2
113 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Tây nam
Quận 2
90 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 03/04/2019
đường 38 phường Bình Trưng Tây quận 2
Quận 2
108 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 18/04/2019
Tây bắc
Quận 2
80 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 31/01/2019
Tây nam
Quận 2
190 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Quận 2
90 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Ngày cập nhật: 08/09/2018
Tây nam
Quận 2
80 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Tây nam
Quận 2
115 m²
Ngày đăng: 20/05/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà