Dinh The -  - Binh Duong, Huyen Thuan An, Xa Thuan Giao -jpg
Đình Thế
36 kết quả bất động sản
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Ngày cập nhật: 06/07/2019
Huyện Thuận An
300 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Ngày cập nhật: 05/07/2019
bình dương
Thị Xã Dĩ An
300 m²
Ngày đăng: 04/07/2019
Ngày cập nhật: 04/07/2019
bình dương
Huyện Thuận An
300 m²
Ngày đăng: 04/07/2019
Ngày cập nhật: 05/07/2019
Huyện Bến Cát
150 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
bình dương
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 23/06/2019
bình dương
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
bình dương
Thị xã Thủ Dầu Một
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 06/06/2019
bình dương
Huyện Bến Cát
300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 11/06/2019
Huyện Bến Cát
16 300 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 23/02/2019
bình dương
Thị xã Thủ Dầu Một
120 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Bình Dương, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Thị xã Thủ Dầu Một
2 150 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 17/04/2019
Huyện Bến Cát
14 300 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 10/10/2018
Thị xã Thủ Dầu Một
16 600 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 30/06/2019
Thị xã Thủ Dầu Một
2 100 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 11/09/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà