DIAMOND DRAGON CO.,LTD -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Binh Thanh, Phuong 22 -jpg
DIAMOND DRAGON CO.,LTD
1 kết quả bất động sản
91 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Quận Bình Thạnh
3 158 m²
Ngày đăng: 10/10/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà