Dat Xanh Nha Trang -  - Khanh Hoa, Thanh pho Nha Trang, Phuong Vinh Tho -jpg
Đất Xanh Nha Trang
28 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
100 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Huyện Cam Lâm
100 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Huyện Cam Lâm
100 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Kon Tum
200 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 09/07/2019
Huyện Ninh Hòa
250 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Đường Phong châu
Thành phố Nha Trang
200 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Quốc lộ 1
Huyện Cam Lâm
100 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Thị Xã An Nhơn
90 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Thị Xã An Nhơn
100 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Kon Tum
160 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Ngày cập nhật: 10/04/2019
Thị Xã An Nhơn
160 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Kon Tum
160 m²
Ngày đăng: 13/07/2019
Thị Xã An Nhơn
160 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Kon Tum
160 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Huyện Vạn Ninh
120 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà