Dat Xanh Khu Dong -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Thu Duc, Phuong Hiep Binh Chanh -jpg
Đất Xanh Khu Đông
4 kết quả bất động sản
Quang Trung
Quận Gò Vấp
204 m²
Ngày đăng: 13/05/2019
Ngày cập nhật: 13/05/2019
Quận 11
56 m²
Ngày đăng: 12/05/2019
Quận 11
42 m²
Ngày đăng: 12/05/2019
Quận 11
42 m²
Ngày đăng: 11/05/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà