Danh Khoi Viet -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Binh Thanh, Phuong 14 -jpg
Danh Khôi Việt
1 kết quả bất động sản
Đường 3/2, P.10, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
380 m²
Ngày đăng: 16/11/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà