Cty CP BDS Tran Anh Long An - San giao dich bat dong san -  -jpg
Cty CP BĐS Trần Anh Long An
132 kết quả bất động sản
chợ hoàng hoa thám - tân bình - hồ chí minh
Quận Tân Bình
80 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 17/07/2019
Tỉnh lộ 10 Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
300 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Ngày cập nhật: 11/07/2019
Huyện Bình Chánh
250 m²
Ngày đăng: 10/07/2019
Ngày cập nhật: 10/07/2019
Huyện Bình Chánh
125 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 09/07/2019
trần đại nghĩa, bình chánh
Huyện Bình Chánh
260 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 09/07/2019
Huyện Bình Chánh
2 80 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Ngày cập nhật: 06/07/2019
Huyện Bình Chánh
300 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Ngày cập nhật: 06/07/2019
Tỉnh lộ 824
Huyện Đức Hoà
250 m²
Ngày đăng: 16/07/2019
Ngày cập nhật: 16/07/2019
Huyện Đức Hoà
20 420 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 09/07/2019
Huyện Bình Chánh
300 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Ngày cập nhật: 05/07/2019
Huyện Đức Hoà
250 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Huyện Đức Hoà
125 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Huyện Bình Chánh
225 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Huyện Bình Chánh
250 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Huyện Bình Chánh
250 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà